Verdens økonomiske og sosiale krise

140,00 NOK pr stk,-

:1155:"Diskusjonen om NØV (Ny Økonomisk Verdnesorden) har allerede pågått i flere år. En mer rettferdig fordeling av verdens ressurser settes oftere og oftere på dagsorden uten at noen endelig løsning har kommet nærmere. Utviklingslandenes økonomi blir mer kritisk for hvert år. Gjelden til de vestlige industrilandene øker med rekordfart, samtidig som evnen og muligheten til å betale den tilbake minsker tilsvarende. Råvareprisene, som i stor grad bestemmes av industrilandene, synker mens prisen på ferdigvarer, som u-landene er avhengige av å importere, stiger. Fidel Castros rapport til de alliansefrie landenes 7. toppmøte blir betraktet som et standardverk når det gjelder NØV og nord-/sør-konflikten. Få har som Fidel Castro engasjert seg i utviklingslandenes problemer, og få har som han påvist hvordan industrilandene utbytter og undertrykker utviklingslandene. Verdens økonomiske og sosiale krise er i denne sammenhengen mer enn ei bok. Den er et dokument som vil bli stående i framtida som et bevis på at utarminga av folkene i den tredje verden ikke er noen tilfeldighet, men et resultat av en målbevisst politikk.";i:10;s:36:"Fidel Castro - Oversatt av Rolf Gran";i:4;s:18:"ISBN 82-7009-222-3";i:11;s:18:"Falken Forlag 1983";i:13;s:12:"234s. heftet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 20