Hva var galt med NKP?

230,40 NOK pr stk,-

:868:"Om de historiske røtter til Furubotnoppgjøret i NKP 1949-50. Forfatteren setter Furubotnoppgjøret i Norges Kommunistiske Parti inn i en større sammenheng, og legger særlig vekt på de indre motsetningene i partiet, fra dannelsen i 1923 og fram til splittelsen i 1949/50. Forfatteren gir oss blant annet et innblikk i forholdet mellom NKP og DNA fra splittelsen i 1923 og gjennom flere samlingsforsøk fram til Gerhardsens Kråkerøytale i 1948, partiets stillingstagen til viktige spørsmål i tiden, DNAs og NKPs forhold til Komintern og sin egen vurdering og opplevelse av Peder Furubotn. Boka bygger på et etterlatt manuskript av Arne Pettersen (1912-1997). Dette er bl.a. basert på kildemateriale fra Komintern-arkivet i Moskva som ikke tidligere har vært offentliggjort. Omhandler også Norges kommunistiske ungdomsforbund og Det norske arbeiderparti.";i:10;s:14:"Arne Pettersen";i:4;s:18:"ISBN 82-7009-289-4";i:11;s:18:"Falken Forlag 1999";i:13;s:13:"293 s. heftet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 6