Søk i våre produkter.

Rudolf Nilsen Norsk arbeiderklasses geni og yndling

1262442273 rudolfnilsen-norskarbeiderklassesgeniogyndling
260,00 NOK pr stk,-

28 stk på lager

+

Forfatteren og forskeren Martin Nag (f. 1927) er vel den norske litteraturforsker som mest grundig og intensivt har beskjeftiget seg med Rudolf Nilsen (1901-1929), i siste tredjedel av det 20. århundre. I en lang rekke artikler og studier har Nag kastet nytt lys over Rudolf Nilsen, hans diktning og hans arv. Nag har også stått bak synliggjøring av ukjent poesi og prosa av Rulle, via to bokutgivelser i 1974, det store året, da Rulle, norsk arbeiderklasses geni og yndling, opplevde en renessanse.

Nå har Nag samlet de mest representative av sine mange grundige og dyptpløyende arbeider om Rulle Nilsen, i noe han kaller "en biografisk collage-bok". Artiklene er hentet fra gode og forskjellige norske aviser og vitenskapelige fora: Aftenposten, Arbeiderbladet, Friheten, Verden og vi, Norsk Litterær årbok og Norsk Biografisk Leksikon. Til sammen utgjør disse arbeider en både vitenskapelig fundert og folkelig leservennlig biografi om Rulle Nilsen; med vekt på det å bringe for dagen nytt og endog kontroversielt stoff, som både gir et tidsbilde og avdekker en åndsrevolusjonær Rulle i aksjon i forreste linje  så å si en parallell i 1920-årene til Ibsen i 1850-60-årene! Ja! Vi må måle Rulle med de store mål. Han er en internasjonal mal; intet mindre; på linje med en Majakovskij i Russland/Sovjetunionen og Brecht i Tyskland. Nag synliggjør Rulle som en åndelig drivkraft og alliert i det 21. århundre - i en universell god, strid for "å redde vår jord": Myten om Rulle..."

Martin Nag

ISBN 82-7009-301-7

Falken Forlag 2004, 200 s. innbundet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 5
200,00 NOK pr stk,- Norske rothoggere
56 stk på lager

+
Resultat 1 - 1 av 5