Virksomhetsteorien

143,20 NOK pr stk,-

:388:"Virksomhetsteorien utgjør i korte trekk et helhetssyn på mennesket, naturen og kulturen eller samfunnet. Gjennom sin virksomhet skaper mennesket samfunnet. Samtidig er mennesket et resultat av de forholdene det er vokst opp under. Teorien menneskesyn er ikke individualistisk. Den enkelte oppfattes snarere som en unik personlighet i en felles virksomhet. Kun få eksemplarer igjen!";i:10;s:19:"Regi Th. Enerstvedt";i:4;s:18:"ISBN 82-7009-268-1";i:11;s:18:"Falken Forlag 1991";i:13;s:13:"262 s. heftet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 10