Utdrag fra boka Selvmord

76,00 NOK pr stk,-

:258:"Heftet er et utdrag av "Selvmord" som kom ut i 1988. Den tar for seg en kritikk av selvmordsstatistikkene, og gir en kortfattet innføring i selvmordsproblematikken og ulike motiver for å begå selvmord. Heftet er beregnet til grunnfagspensum i sosiologi.";i:10;s:38:"Yngve Hammerlin og Regi Th. Enerstvedt";i:4;s:18:"ISBN 82-7009-284-3";i:11;s:18:"Falken Forlag 1995";i:13;s:13:"64 s. stiftet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 10