Mellom Moskva og Berlin

196,00 NOK pr stk,-

:550:"Norges kommunistiske parti under ikke-angrepspakten mellom Sovjet-Unionen og Tyskland 23. august 1939  22. juni 1941. Halvorsen retter her et kritisk lys mot den vedtatte "sannhet" som sier at kommunistene sto for en velvillig nøytralitet overfor den tyske okkupasjonsmakten, i samsvar med politiske signaler fra Moskva. Både dette og en rekke andre spørsmål tas opp til vurdering. Det mest seriøse som er skrevet om NKPs politikk og motstandsarbeid i den såkalte "Pakt-peridoen". Med noter, person- og kilderegister, samt litteraturliste.";i:10;s:15:"Terje Halvorsen";i:4;s:18:"ISBN 82-7009-287-8";i:11;s:18:"Falken Forlag 1996";i:13;s:13:"202 s. heftet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 6