Pariskommunen

60,00 NOK pr stk,-

:691:"Det er 100 år siden Paris-Kommunen. Marx verk om den er en presentasjon like vektig på historieskrivingens område som selve Kommunen er det i verdenshistorien. Så å si samtidig med begivenhetene analyserte han dem - slo fast hendingenes politiske karakter, hva de innebar og hvilke følger de ville få. Rett ut av de revoulsjonære hendingene trekker Marx nøkterne vurderinger av kommunardens visjoner og positive sosialitiske tiltak, men også av deres feiltrinn og ufullkommenheter. Han feller flengende dommer over det franske borgerskapets hykleri og nederdrektighet. Og fremfor alt - uendelig klokt og varmt erkjenner han Paris-proletariets store revoulsjonære evne og heltemot.";i:10;s:9:"Karl Marx";i:4;s:18:"ISBN 82-7009-148-0";i:11;s:11:"Ny dag 1971";i:13;s:13:"112 s. heftet

Sist sett på...

Resultat 1 - 1 av 22